نحوه نگارش و ارسال مقالات:

ü      پذیرش خلاصه مقالات بصورت چکیده فارسی و انگلیسی تدوین و منتشر می‌شوند (فایل نمونه خلاصه مقاله).

ü      دستورالعمل نگارش مقاله و فایل نمونه چکیده مقاله در تارنمای همایش در دسترس می‌باشند (دستورالعمل نگارش خلاصه مقاله).

ü      راهنمای تهیه پوستر همراه با فایل نمونه متعاقبا در تارنمای همایش بارگذاری خواهند شد.

نحوه و زمان ارسال مقالات:

علاقمندان شرکت در همایش می‌توانند مقالات خود را تا تاریخ 20/3/98 از طریق تارنمای همایش، به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.