1. برنامه اولین همایش نماتد شناسی ایران
2. آدرس محل دقیق برگزاری همایش
قابل توجه شرکت کنندگان محترم در اولین همایش نماتد شناسی ایران
3. قابل توجه ارائه‌دهندگان محترم پوستر در اولین همایش نماتد شناسی ایران
قابل توجه ارائه‌دهندگان محترم پوستر در اولین همایش نماتد شناسی ایران
4. نمونه پوستر برای ارائه خلاصه مقاله بصورت پوستر در اولین همایش نماتد شناسی ایران
با سلام، ضمن تشکر از استقبال خیلی خوب اساتید، محققین و دانشجویان گرامی برای شرکت در اولین همایش نماتد شناسی ایران، نمونه پوستر برای ارائه خلاصه مقاله بصورت پوستر در همایش در سایت همایش بارگذاری شد.
5. تمدید ارسال خلاصه مقالات تا 1398/04/19
با توجه به استقبال خوب و درخواست تعدادی از همکاران و دانشجویان گرامی مهلت ثبت نام و ارسال خلاصه تا چهارشنبه 1398/04/19 تمدید شد.
6. تمدید مهلت ثبت نام و ارسال خلاصه مقاله
مهلت ثبت نام و ارسال خلاصه مقاله تا تاریخ 1398/4/12تمدید شد.
7. اولین همایش تخصصی نماتدشناسی ایران
اولین همایش تخصصی نماتدشناسی ایران در تاریخ 1398/06/06 در محل مؤسسه تحقیقات گیاه‏پزشکی کشور برگزار خواهد شد.
8. زمان ارسال مقالات در همایش نماتد شناسی ایران
تاریخ ارسال خلاصه مقالات تا 98/3/20 از طریق تارنمای همایش
9. ثبت نام در همایش نماتدشناسی ایران
ثبت نام در همایش نماتدشناسی ایران آغاز شد، راهنمای ثبت نام در سایت همایش بارگذاری شده است.