ثبت نام در همایش نماتدشناسی ایران
1398-02-21
  • پس از ورود به سامانه و تشکیل پروفایل، در بخش ثبت نام، منوی "فرم شرکت در همایش" را انتخاب کنید.
  • در صفحه‌ی ظاهر شده نوع عضویت شما و هزینه مربوطه در آن قابل رویت است. برای ثبت ‌نام، کلید "ذخیره" را بزنید.
  • روی پیغام "صدور صورت حساب و پرداخت هزینه" کلیک کنید.
  • در صفحه جدید روی پیغام "ادامه صدور صورتحساب" کلیک کنید.
  •  تصویر فیش پرداختی را در صفحه ظاهر شده، بارکذاری نمائید و روی کلید "ادامه صدور صورتحساب" کلیک کنید.
  •  پیغامی دریافت خواهید نمود مبنی بر اینکه صورتحساب شما صادر شده و نتیجه پس از بررسی به اطلاع خواهد رسید.