زمان ارسال مقالات در همایش نماتد شناسی ایران
1398-02-22

علاقمندان به شرکت در همایش می‌توانند خلاصه مقالات خود را تا تاریخ 98/3/20 از طریق تارنمای همایش، به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.