نمونه پوستر برای ارائه خلاصه مقاله بصورت پوستر در اولین همایش نماتد شناسی ایران
1398-05-12

لینک پوستر

با سلام، ضمن تشکر از استقبال خیلی خوب اساتید، محققین و دانشجویان گرامی برای شرکت در اولین همایش نماتد شناسی ایران، نمونه پوستر برای ارائه خلاصه مقاله بصورت پوستر در همایش در سایت همایش بارگذاری شد.